home

Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus ja suhted

Tuberkuloos

Mis on tuberkuloos?

Tuberkuloos on nakkushaigus, mida põhjustab tuberkuloosibakter Mycobacterium tuberculosis. Kõige sagedamini saavad tuberkuloosi korral kahjustada kopsud, kuid see haigus võib kahjustada inimese kõiki organeid.

Mis vahe on nakatumisel ja haigestumisel?

Eristatakse tuberkuloosi nakatumist ja haigestumist. Tuberkuloosi nakatumise korral on inimese organismis haigustekitajad, kuid need pole aktiivsed. Tuberkuloosi nakatunud inimesel ei ole haigussümptomeid ning ta ei levita tuberkuloosibaktereid. Kogu maailma rahvastikust on 1/3 nakatunud tuberkuloosi.

Kui tuberkuloosi nakatunud inimese immuunsüsteem nõrgeneb, näiteks HIV tõttu sedavõrd, et ta ei suuda pidurdada haigustekitajate kasvu, hakkavad need paljunema ning põhjustavad haigestumise tuberkuloosi. Tuberkuloosi haigestumise korral tekivad haigussümptomid ning inimene võib levitada tuberkuloosibaktereid teistele.

Kuidas tuberkuloos levib?

Tuberkuloos levib õhu kaudu, köhimise ja aevastamise teel. Suurim nakatumise tõenäosus on haige lähikondsetel: pereliikmetel, sõpradel ja töökaaslastel, kes on haigega koos iga päev. Tuberkuloosi ei nakatuta haigega käteldes, samu sööginõusid või tualetti kasutades.

Kuidas vältida tuberkuloosi?

Võimalusel väldi kohtumist inimesega, kellel on nakkusohtlik tuberkuloos ning kes veel ei saa ravi või kelle ravi alustati hiljuti. Pärast tuberkuloosi ravi alustamist kaob nakkusoht enamasti mõne nädala jooksul. Kui keegi sinu pereliikmetest või sõpradest on tuberkuloosi haigestunud, saad tema raviarstilt täpsemalt teada, millal inimene ei ole enam nakkusohtlik. Raviarstilt saad teada ka, millised uuringud on vaja sulle teha, et teada, kas oled haigestunud tuberkuloosi. Mõne eluala esindajatel, nagu näiteks meditsiinitöötajatel, vanglatöötajatel, varjupaikade töötajatel jne, on suurem tõenäosus tuberkuloosihaigetega kokku puutuda ning seetõttu ka suurem tõenäosus nakatuda. Tuberkuloosi nakatumise suurema ohu korral peab vajaduse korral kandma kaitsemaski ja tegema regulaarselt uuringuid tuberkuloosi suhtes.

Tuberkuloosi haigestumise sümptomid:

  • üle kolme nädala kestev köha
  • mädane röga või vere sisaldumine rögas

Kaasnevad üldised sümptomid võivad olla:

  • nõrkus, jõuetus
  • kehakaalu langus
  • palavik
  • öine higistamine

HIV ja tuberkuloos

HIV nõrgestab immuunsüsteemi ning seetõttu on organismil raskem pidurdada haigustekitajate paljunemist. Seetõttu haigestuvad HIVga inimesed tuberkuloosi kergemini.

Regulaarsed uuringud

Vähemalt kord aastas tuleb teha kopsude röntgenuuring. Ebaselge põhjusega palaviku esinemisel uuritakse tuberkuloosibakterite suhtes röga, uriini, verd jt kehavedelikke. Vajaduse korral tehakse ka teisi täpsustavaid uuringuid. Kõik uuringud tuberkuloosi suhtes on sõltumata ravikindlustusest sulle tasuta.

Ravi

Tuberkuloosiravimeid võib võtta koos ARV-ravimitega. Mõned tuberkuloosiravimid ja ARV-ravimid mõjutavad teineteist ning seetõttu koostavad kopsuarst ja nakkushaiguste arst igale haigele optimaalse ravimkombinatsiooni.

Tuberkuloosi ravi kestab vähemalt kuus kuud. Haiguse sümptomid kaovad enamasti mõne nädala jooksul pärast raviga alustamist. Kuid täielik paranemine toimub siis, kui kõik tuberkuloosibakterid on hävinud. Selleks tuleb läbida ravikuur täpselt arsti ettekirjutuste järgi. Kui ravikuur jääb pooleli, võid uuesti tuberkuloosi haigestuda. Kõik tuberkuloosiravimid ja -ravi on Eestis patsiendile tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust.

Mis on ravimresistentne tuberkuloos?

Kui tuberkuloositekitaja muutub tundetuks mõne ravimi suhtes, nimetatakse seda ravimresistentsuseks. Ravimresistentsus võib kujuneda ravi käigus, kui ravi jääb pooleli või sa ei võta ravimit nii, nagu arst on ette kirjutanud. Inimesed, kellel on ravimresistentne haigusvorm, võivad seda levitada ka teistele.