home

Mis on hiv?

Elu HIV-ga

Seksuaalsel teel levivad infektsioonid

Testi ennast

Kaitse ennast

Seksuaalsus ja suhted

Seksuaalne areng

Seksuaalne areng on dünaamiline protsess. Eri eluetappides on meil omad katsumused ja arenguülesanded, mida lahendades on võimalik oma seksuaalsust paremini tundma õppida.
Sageli on inimestel ettekujutus, et täiskasvanuks saades peab ta automaatselt teadma, milline on õige seksuaalkäitumine. Tegelikult ei peatu areng ka täiskasvanuna. Tervikliku seksuaalküpsuse saavutamine ja funktsionaalsete oskuste kujunemine võtab aega. Ühest küljest toetab seda adekvaatne seksuaalharidus, mida on saadud lapse ja noorukina. Teisalt on oluline osa enda teadlikul harimisel ja teadmiste täiendamisel.

Seksuaalne enesetundmine

Aus enesetundmine ja endasse heakskiitev suhtumine on terve seksuaalse eneseväärikuse alus. Kui mingit osa endast eitad või häbened, siis on sul keeruline kujundada tasakaalus minapilti. Kui soovid ennast tõeliselt tundma õppida, pead pöörama tähelepanu ka oma seksuaalsusele.

Siinkohal ei ole tegemist vaid seksuaalkäitumise või -mõtete jälgimisega, vaid vastuste otsimisega järgmistele küsimustele:

  • Kuidas näen end seksuaalse olendina – millest moodustub minu seksuaalsus?
  • Mil moel minu seksuaalsus väljendub – minus endas ja teistele?
  • Mida vajan, et end seksuaalselt hästi tunda?
  • Kas seostan oma seksuaalset heaolu iseenda või kellegi teisega?
  • Kuidas suhtun oma kehasse? Mida öeldi mu välimuse kohta lapse- ja noorukieas?
  • Kas tunnen enda piire ja austan neid?
  • Millised hoiakud, väärtused ja teadmised sain seksuaalvallas kaasa päritoluperest?
  • Millised ebameeldivad tunded ja mõtted on mul seoses seksuaalsusega?
  • Kuidas saan oma seksuaalsust arendada, mida endas muuta, et end veel paremini tunda?

Päris kindlasti käib seksuaalse enesetundmisega kaasas vastutuse võtmine oma tunnete, mõtete ja käitumise eest. Oma terviklikkuse leidmine ja küps eristumine indiviidina on alused ka kvaliteetse lähedussuhte loomisel.